Hisse Senetleri


Yatırım Fonları


Borsa Analiz


Son Yazılar

Altın Fonu Nedir?

Altın fonu, ilgili fon toplam değerinin en az yüzde 80'inin devamlı olarak borsada işlem gören altına veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Altın fonlarında genel olarak fon toplam değerinin yüzde 20'lik kısmı da riski düşük ve kolay nakde dönüştürülebilir sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır

Borçlanma Araçları Fonu Nedir?

Borçlanma araçları fonu, bir yatırım fonu çeşididir. Tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcıların başvurabilecekleri bir yatırım fonudur. Şöyle ki, fon yöneticileri fonda yer alan toplam paranın en az %80'ini yerli kamu, yerli özel sektör, yabancı kamu ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırmak durumundadırlar.

Katılım Fonu Nedir?

Eğer faize dayalı olmayan yatırım araçlarına yatırım yapmak istiyorsanız tam da size uygun olan bir yatırım fonu türü olan katılım fonları, sizlere altından kira sertifikalarına, diğer kıymetli madenlerden hisse senetlerine varan çeşitli enstrümanların da içinde yer aldığı fonlara yatırım yapma imkanını sunar.

Şemsiye Fon Nedir?

Yatırım fonlarında "şemsiye fon" kelimesi aslında "ağırlık, yoğunluk" anlamına gelebilmektedir. Şöyle ki, hisse senedi şemsiye fonu kategorisinde yer alan yatırım fonlarının izahnamelerinde yer alan ibarelere baktığınızda "fon havuzundaki toplam paranın en az %80'ini hisse senetlerine yatırmak zorundadır" gibi bir ibare yer alacaktır.

Çekirdek Enflasyon Nedir?

Enflasyonun geçici veya tek seferlik etkiler için ayarlanan kalıcı kısmına çekirdek enflasyon denir. Çekirdek enflasyonun hesaplanmasında belirli ürünlerin endeksten çıkarılması, istatistiksel analiz ve model bazlı yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır.

Karma Şemsiye Fonu Nedir

Karma Şemsiye Fonu, portföy sınırlamaları itibarıyla belirlenen iki enstrümana fon havuzundaki toplam paradan en az %20'şer ağırlık vermek durumunda olan yatırım fonlarıdır. Belirlenen bu iki enstrümanın ağırlık toplamının da fon havuzundaki toplam paranın en az %80'i olması zorunluluğu vardır.