Çekirdek Enflasyon Nedir?

Enflasyonun geçici veya tek seferlik etkiler için ayarlanan kalıcı kısmına çekirdek enflasyon denir. Çekirdek enflasyonun hesaplanmasında belirli ürünlerin endeksten çıkarılması, istatistiksel analiz ve model bazlı yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak en çok takip edilen çekirdek enflasyon göstergeleri, dışlama yöntemiyle elde edilenlerdir. Bu amaçla, dış etkilere (enerji fiyatları, mevsimsel koşullar, maliye politikası vb.) daha açık olan ve geçici nitelik taşıyabilecek enerji, temel gıda fiyatları ve dolaylı vergiler bu tür enflasyon hesaplamalarına dahil edilmeyen başlıca unsurlardır.

Çekirdek enflasyonun kullanılmasının amacı, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi sürekli kılan faktörleri belirlemektir. Enflasyon hedefi, genel TÜFE enflasyonu baz alınarak belirlenmekle birlikte, daha gerçekçi politika kararlarının alınabilmesi için çekirdek enflasyon göstergelerinin seyri de dikkate alınmaktadır. Özellikle enflasyon hedeflemesine yönelen ülkelerde tek bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine, tüm hesaplama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak farklı şekillerde hesaplanan alternatif endeksler takip edilmektedir.

Kaynak: tcmb.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir