En çok kullanılan indikatörler nelerdir?

En Çok Kullanılan İndikatörler

Borsada yatırım yapmak için kullanılan iki temel yöntem vardır: temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz, bir şirketin finansal durumunu ve potansiyelini analiz ederek hisse senedi fiyatlarını tahmin etmeye çalışır. Fakat teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyatları tahmin etmeye çalışır. Teknik analizde kullanılan birçok gösterge (indikatör) yatırımcılara hisse senetleri hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Bu içerikte borsada teknik analizde en çok kullanılan indikatörler ve bunların detaylarından bahsedeceğiz.

 • 1. Hareketli Ortalama (Moving Average)
 • 2. Göreceli Güç Endeksi – RSI (Relative Strength Index)
 • 3. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama – MACD (Moving Average Convergence Divergence)
 • 4. Fibonacci Düzeltmesi (Fibonacci Retracement)
 • 5. Bollinger Bantları (Bollinger Bands)
 • 6. Ortalama Gerçek Aralık – ATR (Average True Range)
 • 7. Ichimoku Bulutu (Ichimoku Cloud)
 • 8. Denge İşlem Hacmi – OBV (On Balance Volume)
 • 9. Chaikin Para Akışı – CMF (Money Flow)
 • 10. Süpertrend (Supertrend)

1. Hareketli Ortalama (Moving Average)

Teknik analizde bir varlığın fiyat hareketlerindeki trendi belirlemek için kullanılan en popüler indikatördür. Hareketli Ortalama, borsada en çok kullanılan indikatörler listesinde belki de 1. sıradadır. Bu indikatör belirli bir zaman dilimi içindeki fiyat hareketlerinin ortalamasını alarak hesaplanır. Bu sayede varlık fiyatındaki trendi gösterir.

Hareketli Ortalama bir varlığın fiyat hareketlerini izlemek için kullanılırken, piyasa gürültüsünü filtreleyerek daha net bir trend görüntüsü oluşturur. Örneğin, kısa vadeli dalgalanmaların fiyat trendini bulanıklaştırdığı durumlarda trendi netleştirmeye yardımcı olabilir.

en çok kullanılan indikatörler - hareketli ortalama

Hareketli Ortalama indikatöründe belirli bir zaman dilimi boyunca fiyat hareketlerinin ortalaması alındığı için farklı zaman aralıklarına göre farklı türleri bulunabilir. Örneğin, 20 günlük bir Hareketli Ortalama, son 20 günün fiyat hareketlerinin ortalamasını alır. Benzer şekilde, 50 günlük bir Hareketli Ortalama ise son 50 günün fiyat hareketlerinin ortalamasını alır.

Hareketli Ortalama, genellikle varlık fiyatının altında veya üstünde bir çizgi olarak grafikte gösterilir. Eğer fiyatın Hareketli Ortalamanın altında olduğu görülürse, bu genellikle düşüş eğilimine işaret eder. Fakat fiyatın Hareketli Ortalamanın üstünde olduğu durumda yükseliş eğilimine işaret etmektedir. Ayrıca, bu indikatör destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesine de yardımcı olabilir.

Hareketli Ortalama ayrıca Hareketli Ortalama çizgisi ile fiyat arasındaki farkın (üstel veya basit olarak hesaplanan) hareket eden ortalaması olan bir başka indikatör olan MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapması) gibi diğer indikatörlerle birlikte kullanılarak da yorumlanabilir.

2. Göreceli Güç Endeksi – RSI (Relative Strength Index)

Borsada en çok kullanılan indikatörler listesinin 2. sırasında RSI bulunmaktadır. Göreceli Güç Endeksi – RSI (Relative Strength Index) J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. Bu indikatör fiyatların hızlı bir şekilde değiştiği durumlarda aşırı alım-satım koşullarını tanımlamak için kullanılır.

RSI, belirli bir dönem boyunca fiyatların yükseliş ve düşüşlerini karşılaştırarak hesaplanır. RSI, 0 ile 100 arasında bir değer alır. 70 seviyesinin üzerindeki değerler aşırı alım koşullarını gösterirken, 30 seviyesinin altındaki değerler ise aşırı satım koşullarını gösterir.

RSI indikatörü aşırı alım-satım koşullarına işaret eden sinyaller verir. Bu sinyaller, fiyatların düşeceği veya yükseleceği yönünde yorumlanır. Ancak, bu sinyallerin doğruluğu her zaman garanti edilemez ve diğer indikatörlerle birlikte kullanılması önerilmektedir.

RSI, diğer teknik analiz indikatörleriyle birlikte kullanılarak, borsadaki fiyat hareketleri hakkında daha kesin bir yorum yapmak için yardımcı olabilir.

3. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama – MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD (Moving Average Convergence Divergence), borsada en çok kullanılan indikatörler listesinde başı çekmektedir. Gerald Appel tarafından geliştirilen bu indikatör, hareketli ortalamaların kesişimlerinden elde edilen sinyalleri kullanarak fiyatların trendlerini belirlemede yardımcı olur.

MACD, hareketli ortalamaların farkını alarak hesaplanır. Bu fark bir sinyal çizgisiyle birlikte grafikte gösterilir. Ayrıca grafikte MACD hattı ile sinyal çizgisi arasındaki farkın hareketli ortalaması (Histogram) da yer alır.

MACD indikatörü trendin yönünü ve gücünü belirlemek için kullanılır. İndikatör pozitif ve negatif değerler alabilir. Pozitif değerler trendin yükselişte olduğunu gösterirken. Fakat negatif değerler trendin düşüşte olduğunu gösterir.

Ayrıca MACD indikatörü fiyat grafiği ile birlikte kullanılarak farklı sinyaller üretebilir. MACD hattı sinyal çizgisini yukarıdan kestiği zaman yükseliş trendi olarak yorumlanır. Tam tersi durumda ise düşüş trendi olarak yorumlanır.

MACD indikatörü diğer teknik analiz araçları ile birlikte kullanılarak borsadaki fiyat hareketleri hakkında daha kesin bir yorum yapmak için yardımcı olabilir. Ancak her teknik analiz aracı gibi MACD indikatörü de yanıltıcı olabilir ve doğruluğu garanti edilemez.

4. Fibonacci Düzeltmesi (Fibonacci Retracement)

Fibonacci Düzeltmesi (Fibonacci Retracement), teknik analizde bir varlığın fiyat hareketlerinin olası geri çekilme seviyelerini belirlemek için kullanılan bir indikatördür. Teknik analizde en çok kullanılan indikatörler listesinde burada 4. sıradadır. Bu indikatör matematikçi Leonardo Fibonacci’nin çalışmalarına dayanır ve finansal piyasalarda oldukça popülerdir.

Fibonacci Düzeltmesi bir trendin zıplama hareketi sırasında geri çekilme seviyelerini belirler. Genellikle bir varlığın fiyatı belirli bir trend yönünde hareket ederken, bu fiyat hareketleri arasındaki geri çekilmeler Fibonacci oranları kullanılarak tahmin edilir. Bu oranlar bir varlığın fiyatının geri çekilirken nerede destek bulabileceğine dair fikir verir.

Fibonacci Düzeltmesi grafikteki iki nokta arasına bir çizgi çizerek başlar. Bu iki nokta trendin başlangıcı ve sonudur. Fibonacci oranları bu çizgi boyunca belirli noktalarda işaretlenir ve varlığın geri çekilme seviyeleri buradan hesaplanır.

Fibonacci Düzeltmesi grafikteki fiyat hareketleriyle birlikte kullanılarak destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olur. Örneğin, bir varlık fiyatı 50% Fibonacci düzeltmesi seviyesine geri çekilirse, bu seviye destek olarak işlev görebilir. Aynı şekilde fiyatın 61.8% seviyesine kadar geri çekilmesi durumunda bu seviye daha güçlü bir destek seviyesi olarak kabul edilir.

5. Bollinger Bantları (Bollinger Bands)

Bollinger Bantları (Bollinger Bands), borsada en çok kullanılan bir teknik analiz indikatörüdür. Bir varlığın volatilitesini ölçmek için kullanılır. John Bollinger tarafından geliştirilen bu indikatör, bir varlığın fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları ve belirli bir süre boyunca hareketli ortalamasının çevresindeki bantları gösterir.

Bollinger Bantları üç çizgiden oluşur: orta bant, üst bant ve alt bant. Orta bant hareketli ortalamayı temsil eder ve fiyat hareketlerindeki trendi gösterir. Üst ve alt bantlar fiyatların hareketli ortalamadan ne kadar uzaklaşabileceğini belirler. Üst bant varlığın fiyatının hareketli ortalamasının belirli bir sayıda standart sapması yukarısında yer alır. Benzer şekilde, alt bant hareketli ortalamanın belirli bir sayıda standart sapması aşağısında yer alır.

Bollinger Bantları bir varlığın fiyatının aşırı alım-satım seviyelerini belirlemek için kullanılır. Fiyat üst bantın üzerine çıktığında varlığın aşırı alım bölgesinde olduğu düşünülür. Böylece fiyatların kısa bir süre sonra düşmesi beklenir. Buna karşılık fiyat alt banda düştüğünde varlığın aşırı satım bölgesinde olduğu düşünülür ve fiyatların yakında yükseleceği beklenir.

Bollinger Bantları yatırımcıların fiyat trendlerini belirlemelerine yardımcı olur. Fiyatların orta bantın üzerinde hareket ettiği durumlarda varlığın yükseliş trendinde olduğu düşünülür. Fiyatların orta bantın altında hareket ettiği durumlarda ise varlığın düşüş trendinde olduğu düşünülür.

Bollinger Bantları, önceki indikatörlerde de belirtildiği gibi, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılarak daha doğru sonuçlar elde edilebilir.

6. Ortalama Gerçek Aralık – ATR (Average True Range)

Borsada en çok kullanılan indikatör denince akla gelen ilk 10 indikatörden biri olan Ortalama Gerçek Aralık ATR (Average True Range), fiyat hareketliliğinin ölçülmesine yardımcı olan bir teknik indikatördür. J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir.

ATR hisse senedi veya diğer finansal varlıkların fiyat değişimlerinin volatilitesini ölçmek için kullanılır. Bu indikatör genellikle bir hisse senedi veya piyasa endeksinin istikrarı ve kararlılığı hakkında bilgi vermek için kullanılır.

ATR bir varlığın ortalama fiyat hareketini ölçer ve son fiyat hareketlerinin ortalamasını alarak gelecekteki fiyat hareketleri hakkında bir fikir verir. Bu indikatör belirli bir süre boyunca fiyat aralıklarının ortalama gerçek aralığına dayanarak hesaplanır.

ATR diğer teknik analiz araçları ile birlikte kullanılarak bir varlığın volatilitesini ölçmek ve trendlerin yönünü belirlemek için kullanılabilir. Burada yüksek volatilite gösteren bir varlığın fiyat hareketlerinin daha yüksek olasılıkla daha geniş aralıklarda gerçekleşeceğini gösterirken, düşük volatilite gösteren bir varlıkta fiyat hareketlerinin daha dar aralıklarda olacağını gösterir.

ATR indikatörü trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve diğer indikatörlerle birlikte kullanılarak piyasa hareketlerinin daha doğru bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı olabilir. Ancak her teknik analiz aracı gibi, ATR indikatörü de yanıltıcı olabilir ve doğruluğu garanti edilemez.

7. Ichimoku Bulutu (Ichimoku Cloud)

Ichimoku Bulutu (Ichimoku Cloud), Japon bir trader olan Goichi Hosoda tarafından geliştirilen ve borsada en çok kullanılan bir teknik analiz indikatörüdür. Ayrıca bu indikatör, bir varlığın trendi ve momentumu hakkında bilgi veren çok yönlü bir indikatördür.

Bu indikatör, bir varlığın trendini, direnç ve destek seviyelerini belirlemek için kullanılır. İndikatör, bir bulut veya Kumo olarak adlandırılan bir alanla gösterilir ve birkaç bileşen içerir:

Tenkan-sen: 9 periyotluk hareketli ortalama

Kijun-sen: 26 periyotluk hareketli ortalama

Senkou Span A: Tenkan-sen ve Kijun-sen’in ortalamasının 26 periyod ileri kaydırılmasıyla elde edilen bir çizgi. Bulutun alt kısmı olarak görülebilir.

Senkou Span B: 52 periyotluk hareketli ortalama 26 periyod ileri kaydırılarak elde edilen bir çizgi. Bulutun üst kısmı olarak görülebilir.

Chikou Span: Güncel kapanış fiyatının 26 periyot geriye kaydırılmasıyla elde edilen bir çizgi.

Dolayısıyla Ichimoku Bulutu bu bileşenleri kullanarak alım satım sinyalleri üretir. Örneğin bir varlık fiyatının bulutun altında olması düşüş göstergesidir. Aksine, fiyat bulutun üstünde ise bu yükseliş trendine işaret etmektedir. İndikatör ayrıca, Tenkan-sen’in Kijun-sen’i yukarı veya aşağı kesmesi durumunda alım satım sinyalleri üretir. Bu kesimlerin yönü, trend yönünü ve piyasa momentumunu gösterir.

Ichimoku Bulutu, trend takibi yapmak isteyen yatırımcılar için oldukça faydalı bir indikatördür. Ayrıca indikatöre diğer teknik analiz araçları eklenerek daha doğru sonuçlar elde edilebilir.

8. Denge İşlem Hacmi – OBV (On Balance Volume)

Borsada en çok kullanılan indikatörler listesinde 8. sırada Denge İşlem Hacmi (OBV) bulunmaktadır. OBV bir varlığın alım satım hacmini izlemek için kullanılır. Aynı zamanda bir varlığın fiyat hareketlerini öngörmek için fiyat hareketlerine eşlik eden hacim verilerini kullanır.

OBV hacim verilerine dayalı olarak bir varlığın fiyatındaki değişimleri ölçer. Bu indikatör, fiyat hareketleriyle birlikte hacim arttığında varlığın fiyatının yükseliş trendinde olduğunu gösterir. Aksi durumda, yani hacim azaldığında varlığın düşüş trendinde olduğunu gösterir. Buna ek olarak, OBV’nin aşırı alım-satım seviyeleri de belirlenebilir.

OBV, Joe Granville tarafından 1963 yılında geliştirilmiştir ve birçok yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. İndikatör genellikle diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılır ve yatırımcılara bir varlığın fiyat trendini belirleme konusunda yardımcı olur.

OBV bir varlığın fiyat hareketlerinin hacim verileriyle birleştirilmesiyle oluşan bir indikatördür. Ayrıca, fiyat hareketlerine eşlik eden hacim verilerine dayalı olarak hesaplanır. OBV günün kapanış fiyatının önceki günün kapanış fiyatından yüksek olduğu durumlarda hacmi artırır ve günün kapanış fiyatı önceki günün kapanış fiyatından düşük olduğunda hacmi azaltır.

OBV, bir varlığın fiyat trendini belirlemek için kullanılır. İndikatör, varlık fiyatı yükseldiğinde hacmin de artması gerektiğini ve fiyat düştüğünde hacmin de azalması gerektiğini belirtir. Bu nedenle, OBV, bir varlığın fiyat trendini doğru bir şekilde öngörebilir ve yatırımcılara alım satım kararlarında yardımcı olabilir.

9. Chaikin Para Akışı – CMF (Money Flow)

Chaikin Para Akışı (CMF) borsada en çok kullanılan teknik analiz indikatörlerden birisidir. Bu indikatör bir varlığın para akışını ölçmek için kullanılır. Hacim ve fiyat hareketlerinin birleşimini kullanarak bir varlığın fiyat trendini öngörmeye yardımcı olur.

Bu indikatör para akışını hesaplamak için fiyat hareketleri ve hacim verilerini birleştirir. Ayrıca, bir varlığın kapanış fiyatının tipik fiyatın üstünde veya altında olup olmadığını belirler ve sonuçta varlığın para akışını ölçer. CMF para akışını pozitif veya negatif olarak değerlendirir ve varlığın fiyat trendini belirler.

CMF, bir varlığın fiyatının yükseliş trendinde olduğunu gösteren pozitif para akışını hacim verilerine dayalı olarak hesaplar. Buna karşılık, varlığın fiyatının düşüş trendinde olduğunu gösteren negatif para akışını hesaplar. Dolayısıyla bu indikatörü kullanan yatırımcılara bir varlığın fiyat trendini belirleme konusunda yardımcı olur.

CMF’nin bir diğer avantajı da diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılabiliyor olmasıdır. Yatırımcılar CMF’yi diğer indikatörlerle birleştirerek daha doğru sonuçlar elde edebilirler. CMF genellikle hacim indikatörleri, hareketli ortalamalar ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılır.

CMF, yatırımcıların bir varlığın fiyat trendini belirlemelerine yardımcı olur. Bu indikatör para akışı verilerini kullanarak, bir varlığın fiyat trendinin yükseliş trendinde veya düşüş trendinde olduğunu belirleyebilir. Böylece yatırımcılar CMF’yi kullanarak doğru alım satım kararları verebilirler.

10. Süpertrend (Supertrend)

Supertrend, borsada kullanılan bir trend indikatörüdür ve fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılır. Bu içerikte en çok kullanılan indikatörler listesinde 10. sırada yer almaktadır. Supertrend indikatörü piyasa eğilimlerini belirlemeye yardımcı olur ve aynı zamanda giriş ve çıkış noktaları için sinyaller üretir.

Supertrend indikatörü hesaplamalarında hareketli ortalama ve ATR (Average True Range) indikatörlerini kullanır. ATR indikatörü fiyat hareketlerinin volatilitesini ölçerken, hareketli ortalama fiyatların belirli bir zaman dilimi içindeki ortalama değeridir. Yani bu iki indikatör, Supertrend indikatörü hesaplamalarında birlikte kullanılarak fiyat eğilimlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Supertrend indikatörü grafiğin üzerinde bir çizgi olarak görüntülenir. Yeşil çizgi yükselen bir eğilimi gösterirken kırmızı çizgi düşen bir eğilimi gösterir. Ayrıca bu indikatör fiyatların trendin tersine döndüğünü belirten “trend değişimi” sinyalleri de üretebilir.

Supertrend indikatörü trend takipçileri tarafından sıkça kullanılır ve genellikle diğer trend indikatörleri ile birlikte kullanılır. Bu indikatör genellikle bir varlığın fiyat eğilimlerini belirlemek için kullanılır. Dolayısıyla doğru bir şekilde kullanıldığında doğru sinyaller üretir ve yatırımcılara karlı yatırım fırsatları sunar. Ancak herhangi bir indikatör gibi Supertrend indikatörü de yanıltıcı olabilir ve tek başına yatırım kararları vermek için yeterli değildir.

Sonuç – En Çok Kullanılan İndikatörler

Teknik analiz borsa yatırımcıları için önemli bir araçtır. Bu sayede farklı indikatörler kullanılarak bir varlığın fiyat trendini, momentumunu, volatilitesini ve alım satım hacmini analiz edebilirsiniz. Borsada kullanılabilecek yüzlerce indikatör vardır. Fakat biz bu yazıda en çok kullanılan 10 teknik analiz indikatörünü tanımladık. Yatırımcılar bu indikatörleri kullanarak daha bilinçli ve doğru yatırım kararları verebilirler. Ancak teknik analiz tek başına yeterli değildir ve temel analizle birlikte kullanılması daha iyi sonuçlar verir.


En Çok Okunanlar

 • Borsada En Değerli Şirketler

  Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

  daha fazla oku..

 • Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri

  Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…

  daha fazla oku..

 • Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları

  Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.

  daha fazla oku..

 • Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

  Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…

  daha fazla oku..

One thought on “En çok kullanılan indikatörler nelerdir?

 1. Furkan

  Merhaba, teşekkürler değerli bilgiler için. fakat hangi tarihte yazıldı bu makale onu öğrenmek istiyorum?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir