2023 Yılı İçin En Fazla Önerilen Hisse Senetleri

2023 Yılı Hisse Önerileri

Aracı kurumlar orta-uzun vadede hisse senedi önerileri paylaşmaktadırlar. Bu aracı kurumların verdiği öneriler genellikle 12 aylık olmaktadır. Yani A hissesini bir aracı kurum 15 TL fiyattan öneri listesine almış ise, bu hedefin 12 ay içerisinde gerçekleşeceğini beklemektedirler. İşte bu noktada 20 Aralık 2022 tarihinde internette tarayıp elde ettiğimiz ve aracı kurumların 2023 yılında en fazla beklenti içerisinde oldukları hisse senetlerini sizler için hazırladık. Gelin 2023 yılı hisse önerileri listesini hep birlikte inceleyelim.

BIMAS

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş şirketini aracı kurumların 14’ü önermiştir. Bu yazı için hazırlanan listede en fazla öneri verilen hisse senedi BIMAS olmuştur. Bu aracı kurumlar arasından 12 tanesi 12 aylık vade için hedef fiyat vermiştir. BIMAS’ın bu yazı hazırlanırken son kapanış fiyatı 135.4’tür. Hedef fiyatlar arasında en yüksek değer 212 TL’dir. Bu da yaklaşık %56’lık bir getiriye denk gelmektedir. Bu aracı kurumların BIMAS için ortalama hedef fiyatı ise 188.22 TL’dir. Bu da ortalama olarak %38 getiri potansiyeline işaret etmektedir.

-Gedik Yatırım

Gıda perakende sektörünün doğası, artan enflasyon oranlarına karşı doğal bir koruma oluşturmakta ve dolayısıyla sağlam bir iş modeli görünürlüğü sağlamaktadır. 2023 yılında enflasyonda bir miktar normalleşme (ort. TÜFE %55 ve 2023’te çoğu sanayii şirketin için daha yüksek maliyetler göz önüne alındığında), gıda perakende sektörünün iş modeli daha öngörülebilirdir. Ayrıca şirket, alışılagelmiş mağaza genişletme stratejisinin yanı sıra, daha büyük File mağazaları ile çeşitlenen formatı, yeni açılan 2 deposu ve yapım aşamasındaki 2 deposu ile gelecekteki büyümesine yatırım yapmaya devam etmektedir. Nakdin değerli olduğu ortamda, güçlü ve finansal nakit pozisyonu, şirketin önümüzdeki dönemde ek tedarikçi indirimlerinden faydalanmasına yardımcı olabilir. 2023 yılında %68 satış gelirleri ve %64 FAVÖK büyümesi, %8 FAVÖK marjı, ve sermaye getirisinin yüksek kalmaya devam etmesini beklemekteyiz.

-Ziraat Yatırım

2022 yılının 3. çeyreğinde BİM’in aynı mağaza satışları %117,5’lik artışla 43.851mn TL’yi göstermiştir. Sepet hacmi ise geçen senenin %101,6 üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, şirketin müşteri trafiği 2021 3. çeyreğe göre %7,9 artmıştır. Şirket ayrıca, gelir seviyesi yüksek ve orta seviyede olan insanlardan daha fazla gelir katkısı edinmeye başladıklarını belirtmiştir. 2022 Eylül sonu itibariyle BİM Türkiye mağaza sayısı 10.166 adede ulaşmış ve 2021 Aralık sonuna göre %7,6 artış kaydetmiştir. BİM’in FİLE mağazaları ile Fas ve Mısır mağazaları da eklendiğinde toplam 11.274 adet mağaza sayısına ulaşıldığı görülmektedir. 2021 yılsonunda 160 adet olan FİLE mağaza sayısı 2022 3. çeyrek sonunda 192’ye ulaşmıştır. Operasyonlarının büyük bölümünü Türkiye’de ve TL üzerinden gerçekleştiren BİM, Fas ve Mısır’daki operasyonları nedeniyle düşük bir kur riski taşımaktadır. Yüksek nakit varlığı sayesinde operasyonlarını devam ettirmek için önemli bir finansal enstrümana ihtiyaç duymamaktadır.

KCHOL

Aracı kurumlardan 14 tanesi Koç Holding‘i öneri listesine ekledi. Bunlardan 7 tanesi 12 ay için hedef fiyat verdi. KCHOL hissesinin bu yazı hazırlanırken son kapanış fiyatı 75.6 TL’dir. En yüksek hedef fiyat veren aracı kurumun hedefi 105 TL’dir. Bu da bugünkü fiyata göre %38’lik bir artışı göstermektedir. 7 aracı kurumun ortalama hedef fiyatı ise 93.26 TL’dir. Bu da yaklaşık olarak %23 getiri anlamına geliyor.

-İş Yatırım
Holding’in net aktif değerinin coğrafya, sektör ve iştirak bazında çeşitlendirilmiş olması, güçlenen solo nakit pozisyonu, iştiraklerinden elde ettiği temettü gelirlerinde artış, dolar bazlı gelirlerin ağırlığının yüksek olması, önemli bir kur riski taşımıyor olması ve cazip değerlemesinden dolayı KCHOL hissesini uzun vadede beğeniyoruz. Son 5 yılda büyük ölçüde halka açık iştirakleriyle 11 milyar doların üzerinde yatırım yapan ve son dönemde halka açık iştiraklerinin yanı sıra halka açık olmayan iştiraklerinin de hem organik hem de inorganik olarak yatırımlarına devam etmesini (Kalamış Yat Limanının özelleştirme ihalesinin kazanılması, elektrik üretim ve araç kirama işlerindeki satın almalar) Holding’in yatırım iştahını göstermesi ve uzun vadede büyümeyi destekleyecek olması nedenleriyle olumlu buluyoruz.

TUPRS

Tüpraş şirketi de aracı kurumların 2023 hisse önerileri arasında yer almaktadır. Bugünkü fiyatı 473.2 olan TUPRS şirketini 9 aracı kurum öneri listesine ekledi ve bunlardan 8’i hedef fiyat verdi. En yüksek hedef fiyat 680 TL ve bu da %43’lük potansiyel artışa denk geliyor. TUPRS için ortalama hedef fiyat ise 599.45 TL’dir ve bu değer %26 artışa karşılık geliyor.

TAVHL

TAV Holding aracı kurumların en fazla önerdiği şirketlerden biridir. TAVHL şirketini 8 aracı kurum önermiştir ve bunların 8’i de hedef fiyat vermiştir. Bu yazı hazırlanırken 96.25 TL olan TAVHL şirketinin en yüksek öneri fiyatı 123 TL’dir. Bu değer %27 potansiyel getiri demektir. Ayrıca 8 aracı kurumun TAVHL için ortalama potansiyel getirisi %21’dir.

CCOLA

Coca-Cola İçecek A.Ş şirketi 7 şirketin öneri listesinde yer alıyor. Bu yazı hazırlandığında 210 TL olan CCOLA’ya 5 şirket hedef fiyat önerisi vermiştir. Bunlardan en yüksek değer %55 potansiyel ile 327 TL’dir. Ortalama öneri fiyatı ise 254.84’tür ve bu da %21’lik getiriye denk geliyor.

MGROS

Migros‘u 7 aracı kurum önermiştir ve bunlardan 6’sı öneri fiyatı verdi. Bu yazı hazırlandığında 141.2 TL olan MGROS şirketi için en yüksek hedef fiyat 223 TL’dir. Bu değer %58 potansiyel getiriye denk gelmektedir. Aracı kurumların MGROS için ortalama hedef fiyatı ise 190.42’dir ve bu da %34 getiri anlamına denk gelmektedir.

AKBNK

Akbank da aracı kurumların 2023 hisse önerileri listesinde yer almaktadır. 7 aracı kurum AKBNK’ı tavsiye ederken bunlardan 6’sı hedef fiyat vermişlerdir. AKBNK bu yazı hazırlanırken 20 TL değerindedir. Öneri veren aracı kurumlardan AKBNK için en yüksek değeri veren kurum 26.68 TL öneride bulunmuştur. Bu değer %33 potansiyel getiriye denk gelmektedir. Aracı kurumların AKBNK için ortalama hedef fiyatı 24.21’dir ve bu ise %21 yükselişe karşılık geliyor.

SAHOL

Bu yazı hazırlandığında 41.42 TL olan Sabancı Holding şirketi 7 aracı kurum öneri listesinde yer aldı ve bunlardan 6’sı hedef fiyat bilgisi verdi. Bu hedef fiyatlardan en yükseği 59.68 TL oldu ve bu değer %44 potansiyel getiriye denk geliyor. Aracı kurumların ortalama hedef fiyatı 49.9 TL’dir ve bu da %20 potansiyel getiriye denk geliyor.

-İş Yatırım
Net aktif değerinin yaklaşık %90’ı halka açık şirketler ve solo nakit pozisyonundan oluşan, son yıllarda portföyünü daha aktif yöneten (Philsa satışı, Çimsa’da bazı tesislerim elden çıkartılması ve yüksek katma değerli ürünlere yönelinmesi, Teknosa’da ve Carrefoursa’da yapılanma çalışmaları), karlılığını iyileştiren, nakit akışının güçlendiren, borçluluğunu azaltan, solo nakit pozisyonunu güçlendiren, iştiraklerinden temettü geliri potansiyeli artan ve temettü dağıtma potansiyeli yükselen ve ESG konusunda planlı adımlar atan Sabancı Holding’in iskontosunun orta-uzun vadede daralabileceğini ve cazip bir yatırım teması sunduğunu düşünüyoruz.

MAVI

Mavi Giyim Sanayi Tic. A.S şirketi bu yazı hazırlandığında 130.1 TL’dir. 6 aracı kurum MAVI şirketini öneri listesine aldı ve 5 aracı kurum hedef fiyat verdi. En yüksek öneri fiyatı %51 potansiyel getiriye denk gelen 197 TL’dir. Bütün aracı kurumların ortalama hedef fiyatı ise 170.04 TL’dir ve bu değer %30 potansiyel getiriye denk geliyor.

-Gedik Yatırım
2023 yılı MAVI için, işin ticari tarafı ekonomik aktiviteye daha esnektir ve bu da şirkete satış görünürlüğü açısından nispeten avantaj sağlamaktadır. Öte yandan marjlar Türkiye ve Dünyadaki maliyet oynaklığı nedeniyle daha belirsiz olabilir. Tahminlerimizde 2023 yılı için %55 satış gelirleri büyümesi (+%6 gerçek), %36 FAVÖK artışı, ve muhafazakar %21,3 FAVÖK marjı (200bp’lık daralma) öngörmekteyiz.

TOASO

Tofaş Fabrika şirketi aracı kurumların yoğun bir şekilde önerdiği şirketlerden birisidir. Bu yazı hazırlandığında 146.8 TL olan TOASO’ya en yüksek hedef fiyat veren kurum 181.89 TL değer biçmiştir. Bu da %23.9 getiri potansiyeline denk geliyor. Aracı kurumların ortalama hedef fiyatı 166 TL’dir ve bu da %13.22 ortalama getiriye denk geliyor.

THYAO

Türk Hava Yolları şirketinin bu yazı hazırlanırken son kapanış fiyatı 145.9’dur ve 2022 yılının yıldız hisselerinden biridir. Buna rağmen aracı kurumların radarında olmaya devam ediyor. 6 aracı kurum THYAO’ya öneri listesinde hala yer verirken bunlardan 4’ü öneri fiyatı verdi. Bu hedef fiyatlar arasından en yükseği %30 potansiyel getiriyle 189 TL’dir. THYAO için aracı kurumların ortalama hedef fiyatı 176.6 TL’dir ve bu %21 ortalama yükselişe denk geliyor.

2023 yılında aracı kurumların güncel olarak hangi hisse senetlerini önerdiklerini güncel olarak paylaşıyoruz. Aracı kurum hisse önerilerinin yer aldığı ve sürekli güncellenen listeyi incelemek için burayı tıklayınız.

En Çok Okunanlar

 • Borsada En Değerli Şirketler

  Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

  daha fazla oku..

 • Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri

  Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…

  daha fazla oku..

 • Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları

  Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.

  daha fazla oku..

 • Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

  Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…

  daha fazla oku..