Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler

Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler

Giriş

Bu yazımızda Borsa İstanbul‘da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz. Tarihsel ortalamalar neden önemlidir? Biliyorsunuz ki borsada iki tip analiz yöntemi vardır. Bunlardan biri teknik analizken diğeri temel analizdir. Teknik analiz ile hisse senedinin fiyatlarından, hacimlerinden vb. teknik değerlerinden yola çıkarak oluşturulmuş yeni değerler ile birlikte al ya da sat kararları verilmektedir. Temel analiz ile de şirketin finansallarından yola çıkılarak birtakım kararlar verilmektedir. Fakat teknik ve temel analiz için “kesin” diye bir şey yoktur. Bundan dolayı öyle stratejiler geliştirilmelidir ki bir portföyün değerinin getiri olasılığını “olabildiğince” yükseltmek amaçlanmaktadır.

Tarihsel PD DD Değerinin Önemi

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için gösterge olabilecek temel değerler mevcuttur. Çoğumuzun bildiği PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK değerleri üzerinden şirketlerin ucuz olup olmadıkları yorumlanabiliyor. Fakat bir şirketin PD/DD değeri 4 civarlarında olabilirken diğer bir şirketin PD/DD değeri 1’i geçmiyor olabilir. Bundan dolayı “piyasa bu şirketi geçmişte ortalama olarak kaç PD/DD oranıyla fiyatlamış?”, “şirketin tarihsel F/K ortalaması ne olmuş?”, “şu anki şirket PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK oranları tarihsel ortalamanın ne kadar üzerinde veya altında?” sorularına yanıt alarak daha sağlıklı kararlar verilebilir. En azından bazı şirketler süzgeçten geçirilerek temel olarak diğerlerine nazaran daha cazip olmayan hisse senetleri karar aşamasında elenebilir. Tabi ki tek başında bu değerler bir gösterge olmamalıdır. Fakat portföy oluşturmada ya da bir hisseyi satın almaya karar vermede muhakkak işe yarayacaktır.

İki şirket ele alalım; A şirketi kimya sektöründe B şirketi ise inşaat sektöründe olsun. Öncelikle sadece PD/DD değerine göre bu iki hisseden birini seçeceğimizi varsayalım. A şirketinin PD/DD oranı 3,5 ve B şirketinin PD/DD oranı 0,8 olsun. Burada B şirketini satın almak daha mı mantıklıdır? Bize göre tabi ki hayır. Çünkü piyasa A şirketinin PD/DD oranını 4-5 civarlarında fiyatlıyor olabilir. Şimdi A ve B şirketlerinin tarihsel PD/DD ortalamalarına bakalım. Burada A şirketinin tarihsel PD/DD değerinin 5, B şirketinin tarihsel PD/DD değerinin 0,6 olduğunu varsayalım.

Gördüğünüz üzere sadece PD/DD oranına bakarak karar vereceğimizi düşündüğümüzde düşük PD/DD değerine sahip şirketi seçmenin ne kadar mantıksız bir strateji olduğu karşımıza çıkmaktadır. A şirketinin PD/DD değerinin tarihsel PD/DD değerine göre yüzdesi %-30; B şirketinin ise bu değeri %33’tür. Bu değer %0 olduğunda demek ki o şirket tarihsel ortalamaya eşit demektir. Eğer %0’ın üzerindeyse demek ki tarihsel ortalamanın üzerindedir, yani tarihsel PD/DD değerine göre primlidir. Eğer %0’ın altındaysa da demek ki tarihsel PD/DD değerinin altındadır, iskontoludur yani caziptir. Bu örnekte A şirketi -%30 değeri ile daha cazip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şirketlerin Cari PD DD Değerlerinin Kendi Tarihsel PD DD Değerlerine Oranı

Alttaki tabloda bir şirketin son haftalık kapanıştaki PD/DD ve son 1 yıla ilişkin ortalama PD/DD değerini görebilirsiniz. PD DD ucuz hisseler tablodaki negatif değerler iken primli hisseler pozitif değerlerdir. Bugünkü PD/DD’nin tarihsel PD/DD’ye oranlanmasıyla elde edilen yüzdeyi de en sağ sütunda görebilirsiniz. “Tarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde?” sütununda (-) değerler şirketin bu kritere göre ucuz olduğunu göstermektedir. Buradaki (+) değerler ise şirketin bu kritere göre primli olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki tablo “Tarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde?” sütununa göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.

Nasıl Hesaplıyoruz?

Önce bir şirketin son haftalık kapanışta yer alan PD DD değeri elde ediliyor. Ardından bu değeri son bir yıllık PD DD ortalamasına bölerek istenilen değere ulaşılmaktadır.

Not: Piyasa değeri defter değeri anlamsız şirketler analize dahil edilmemiştir. Ayrıca, veri kaynağında bazı şirketlerin önceki yıl değerleri bulunmadığından dolayı sadece elimizdeki verilerin paylaşımı yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir