Endeks fonu

Endeks Fonu Nedir?

Basit bir tabirle; belirli bir endekse dayalı olan yatırım fonlarına endeks fon denir. TEFAS'ta listelenen endeks fonları fon toplam portföyünün en az %80'ini belirlenen endekse paralel getiri sağlayacak şekilde yatırmak zorundadırlar. Gelin isterseniz bu tanımı bir örnekle genişletelim.