Özkaynaklar Nedir? Defter Değeri Nedir? Öz Sermaye Nedir?

Borsaya yeni başlamış kişilerin sıklıkla karşılaştıkları terimlerden birisi de özkaynaklardır. Öncelikle şunu belirtelim: özkaynaklar, öz sermaye ve defter değeri kavramları birebir aynı kavramlardır. Özkaynaklar, bir şirketin varlıklarının borçlarından çıkarılmasıyla elde edilir. Çok basit bir örnekle: