BRICS Ülkeleri Hangileridir? BRICS Ülkelerinin Amacı Nedir?

Giriş

BRICS terimi Brasil, Russia, India, China ve South Africa kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ülkeler sırasıyla Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dır. Ayrıca bu 5 ülke gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Bu yazımızda BRICS nedir, BRICS ülkeleri nedir sorularına yanıt arayacağız.

Gelişmekte olan ülkeler ve BRICS

Birçok kuruluş değişik kriterler altında yükselen piyasaların ekonomisini ve gelişmiş ülkelerin tanımlamasını yapmaktadır. Örnek olarak, ekonominin büyüklüğü, nüfus, ihracat payı vb. kriterler gözetilerek ülkeler IMF tarafından kategorize edilmektedir. Bu kritere göre gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan 39 ülke dışındaki ülkeler gelişmekte olan ülkeler olarak ifade edilmektedir. Güney Kore, İsrail, Singapur, Brezilya, Hindistan ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı ülkeler gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırılmaktadır. Bu ülkelerde gelişmiş ülkelere nazaran yaşam standardı daha düşüktür. Ayrıca düşük insani gelişim endeksi ve tam manasıyla gelişememiş bir sanayi altyapısı mevcuttur. Ayrıca bu ülkeler ihracat ve ithalat hacimlerini de yükseltmeye çalışan ülkelerdir.

BRICS ülkelerinin özellikleri

BRICS ülkeleri, 2020 yılında dünya GSYİH’sının %24.3’ünü oluşturmaktadır (Bkz. Dünya Bankası 2020 verileri). Ayrıca bu 5 ülke dünya nüfusunun %40’tan fazlasını oluşturmaktadır. BRICS ülkelerinin bir başka özelliği ise bu ülkelerin yüzölçümleri dünya toplamının %26’sına denk gelmektedir.

BRICS ülkelerinin amacı nedir?

Bu terim ilk olarak 2001 yılında BRIC olarak ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 7 yıl sonra, 2008 yılında bu dört ülkenin siyasi iş birliği resmiyet kazanmıştır. 2011 yılında ise Güney Afrika’nın da katılmasıyla birlikte BRICS kavramı ortaya konuldu. O tarihten itibaren BRICS ülkeleri birbirleriyle daha iyi ilişkiler geliştirmişlerdir ve gelişmekte olan ülkeleri temsilen özellikle akademik çalışmalara bolca konu olmuştur. BRICS topluluğunun amacı kendi aralarında proaktif, faydacı, şeffaf ve açık bir şekilde iş birliğini ve diyaloğu teşvik etmektir. Aynı zamanda, kendisine ait olan tüm insanların ve ulusların çıkarlarına hizmet eden, ortak refaha sahip barışçıl ve uyumlu bir dünya inşa etmektir.

BRICS ülkeleri ve Türkiye

Literatürde BRICS topluluğuna Türkiye’nin de eklenmesi gerektiğini savunan çalışma sayısı az değildir. Hatta bazı çalışmalarda BRICS-T terimi kullanılarak bu 5 ülkeyle birlikte Türkiye de değerlendirilmektedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu BRICS’e benzeyen farklı bir topluluk da bulunmaktadır. MIST ülkeleri olarak adlandırılan bu ülkeler Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye’dir. MIST terimi ise ikinci büyük gelişmekte olan ülkeler grubu olarak kabul edilmektedir. Literatürde ayrıca BRICS ülkeleri ile MIST ülkelerinin karşılaştırıldığı birçok çalışma mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir